Divčibare

NA PLANINI MALJEN se nalaze Divčibare koje su 1963. godine proglašene za “klimatsko lečilište” od strane Balneoklimatološkog instituta Srbije koji je nakon dugotrajnog detaljnog posmatranja klime utvrdio činioce koji se mogu koristiti za lečenja:

  • snižen vazdušni pritisak
  • čistoća vazduha
  • ultraljubičasto zračenje i
  • psihosomatsko dejstvo sredine.

Bolesti koje mogu na Divčibarima da se leče su:

  • oboljenja pluća,
  • bronhijalna astma,
  • hronični bronhitis,
  • oboljenja sa neurovegetativnim poremećajima,
  • stanje rekovalescencije i mnoga druga.

LEGENDA O DIVČIBARAMA kaže da je usled iznenadne provale oblaka, nekada davno, rečica Crna Kamenica, koja protiče kroz Divčibarsko polje nabujala i da se tada u njoj utopila mlada čobanica. Narod je celom polju dao staroslovenski naziv “Devojačke bare” – Divčibare, da bi se sačuvala uspomena na čobanicu i tragediju koja ih je zadesila.

NAJVIŠI VRH MALJENA je Kraljev sto (1103 m). Prema narodnom predanju, najviši maljenski vrh je dobio ime po caru Dušanu.
Dušan se zadržao na ovom visu i na njemu primio glasnika koji mu je doneo izveštaj o pobedi nad Mađarima.
Pošto je primio izveštaj, Dušan sa svitom siđe u srpsku tvrđavu Belu stenu, koja je ležala na padini Maljena, više sela Krčmara, izvrši smotru svojih trupa i potom se vrati u Prizren. Narod, da bi sačuvao spomen na taj događaj i na dane Dušanovog boravka na Maljenu, dade najvišem maljenskom vrhu ime Kraljev sto.

U toku kolubarske bitke, od 16. novembra do 15. decembra 1914. godine, na ovom vrhu, kao i na celoj planini, zbili su se značajni događaji.
Još uvek na Kraljevom stolu postoje tragovi borbi, a naročito su očuvani tragovi rovova.